Ogłoszenia o sesjach

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZINIE 15:00
W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW ODBĘDZIE SIĘ
XLIII S E S J A RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/331/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,
b) uchwalenia „Rocznego Programu współpracy gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
c) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stęszew,
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Strykowo,
e) wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Buk dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych.
7. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Zainteresowanych proszę o udział w Sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
/-/Mirosław Potrawiak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24 | Data modyfikacji: 2018-10-08 13:17:24.
Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24
Data modyfikacji: 2018-10-08 13:17:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót