Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Stęszew, dnia 26.01.2018r.

I n f o r m a c j a

o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 25 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przeprowadzony został przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54

Przedmiotem przetargu była zabudowana budynkiem mieszkalnym nieruchomość, położona w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54, gm. Stęszew, stanowiąca działkę nr 305 o pow. 0.1020ha.

W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano:

Nieruchomość , położoną w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54, ozn. w ewidencji jako działka nr 305o pow. 0.1020ha.
Cena wywoławcza wynosiła – 120.000zł.
Liczba uczestników przetargu – 1
Nieruchomość sprzedano za kwotę brutto – 121.200zł.
Nabywcą nieruchomości został- Marek Janowicz

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:40:10 | Data modyfikacji: 2018-01-29 14:41:27.
Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:40:10
Data modyfikacji: 2018-01-29 14:41:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót