Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Stęszew, dnia 29 grudnia 2015 r.


Informacja
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 29 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ulicy Poznańskiej 11, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako:

1) działka nr 451/9 o pow. 1,0052 ha z obrębu Strykowo – przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą;

W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano:

działkę nr 451/9 o pow. 1,0052 ha, położoną w Strykowie, księga wieczysta nr PO1S/00043035/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
Cena wywoławcza wynosiła 653.380,- zł
Liczba uczestników przetargu – 7;
Nieruchomość sprzedano za kwotę 660.000,- zł + 23% VAT;

Nabywcą w/w nieruchomości została firma: TLC Rental Sp. z o.o.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 10:59:32 | Data modyfikacji: 2016-01-04 11:01:27.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 10:59:32
Data modyfikacji: 2016-01-04 11:01:27
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót