Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wynikach przetargu na
wydzierżawienie mienia gminnego

Stęszew, dnia 29 grudnia 2015r.


Informacja
o wynikach przetargu na wydzierżawienie mienia gminnego

Dnia 29 grudnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ulicy Poznańskiej 11, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako:

1) działka nr 265 o pow. 0,6500 ha z obrębu Tomice – grunty orne RV, łąki trwałe ŁV, rowy W;

Minimalny roczny czynsz dzierżawny wynosił – 325,00zł (trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100);
Liczba uczestników przetargu – 2 osoby;

Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 735,00zł (siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości została – Ewelina Badaszewska.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 14:10:17 | Data modyfikacji: 2015-12-29 14:11:29.
Data wprowadzenia: 2015-12-29 14:10:17
Data modyfikacji: 2015-12-29 14:11:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót