Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Dnia 19 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1/ nieruchomości zabudowanej budynkiem do rozbiórki, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13 o pow. 100 m2, położonej w Jeziorkach przy ul. Bukowskiej 18;

2/ nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 305 o pow. 1020 m2, położonej w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54;

Przetargi na sprzedaż nieruchomości wymienionych w pkt 1 i 2 zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-27 14:53:27 | Data modyfikacji: 2015-11-27 14:55:00.
Data wprowadzenia: 2015-11-27 14:53:27
Data modyfikacji: 2015-11-27 14:55:00
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót