Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 4 września 2015 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1/ nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 103 o pow. 65 m2, położonej w Tomiczkach przy ul. Wiśniowej;
2/ nieruchomości zabudowanej budynkiem do rozbiórki, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13 o pow. 100 m2, położonej w Jeziorkach przy ul. Bukowskiej;
3/ nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 305 o pow. 1020 m2, położonej w Będlewie przy ul. Wiejskiej 54;
4/ nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, stanowiących działki ewidencyjne nr: 2025 o pow. 1.386 m2, 2028 o pow. 1.319 m2, 2029 o pow. 1.196 m2, 2031 o pow. 1.483 m2, 1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2, 1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2 , położone w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej, Żeglarskiej i Wierzbowej .

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano:
1/ działkę nr 103 o pow. 65 m2, położoną w Tomiczkach przy ul Wiśniowej,
księga wieczysta nr PO1S/00054958/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
cena wywoławcza wynosiła 6.500,-
liczba uczestników przetargu -1
nieruchomość sprzedano za kwotę 8.074,95,- zł.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości wymienionych w pkt 2,3 i 4 zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-10 12:02:13.
Data wprowadzenia: 2015-09-10 12:02:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót