Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
mienia gminnego

Stęszew, dnia 24 lipca 2014r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego


Dnia 24 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1/ nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow.3.969 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, przeznaczoną pod budowę pasażu handlowego,

2/ lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 , położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-07-28 10:09:11.
Data wprowadzenia: 2014-07-28 10:09:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót