Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Informacja o wyniku przetargu na wydzierżawienie
mienia gminnego

Stęszew, dnia 20 lipca 2012 r.

Informacja o wynikach przetargu na wydzierżawienie mienia gminnego

 Dnia 20 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stęszewie przy ulicy Poznańskiej 11, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako:

1) działka nr 79 o pow. 0,2700 ha z obrębu Tomice – nieużytek (N), na którym znajduje się zbiornik wodny;

Minimalny roczny czynsz dzierżawny wynosił – 300,00zł (trzysta złotych 00/100);
Liczba uczestników przetargu – 1 osoba;
Osiągnięty w wyniku przetargu roczny czynsz dzierżawny wynosi – 310,00 zł (trzysta dziesięć złotych 00/100);
Dzierżawcą w/w nieruchomości został – Henryk Dolata.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2012-07-23 09:59:19 | Data modyfikacji: 2012-07-23 10:00:42.
Data wprowadzenia: 2012-07-23 09:59:19
Data modyfikacji: 2012-07-23 10:00:42
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót