Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Wyniki drugiego przetargu na dzierżawę ośrodka
wypoczynkowego położonego w Stęszewie przy
ul.B.Chrobrego 81

Stęszew, dnia  15 listopada 2011 r.

I n f o r m a c j a
o wynikach drugiego przetargu na dzierżawę ośrodka wypoczynkowego położonego w Stęszewie przy ul.B.Chrobrego 81

Dnia 09 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu nastąpiło otwarcie  ofert na wydzierżawienie obiektu ośrodka wypoczynkowego nad jez. Lipno w Stęszewie.
Wpłynęła 1 oferta która spełniała wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. .
Po szczegółowej analizie złożonej oferty Komisja Przetargowa postanowiła wydzierżawić obiekt panu Mateuszowi Patuła zam. w Czerwonaku.
Ustalony w wyniku przetargu miesięczny czynsz dzierżawny netto wynosi    1.017,- zł.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:18:55 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:20:24.
Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:18:55
Data modyfikacji: 2011-11-28 11:20:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót