Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Wyniki przetargu na sprzedaż mienia gminnego w
dniu 2011.10.27

Stęszew, dnia 27 października 2011 r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 27 października 2011 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, stanowiących działki ewidencyjne nr:  2025 o pow. 1.386 m2, 2028 o pow. 1.319 m2, 2029 o pow. 1.196 m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,   1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2
położone w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej,  ul. Żeglarskiej  i ul. Wierzbowej, 

Przetargi na sprzedaż w/w działek zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:14:18 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:15:40.
Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:14:18
Data modyfikacji: 2011-11-28 11:15:40
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót