Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Wyniki przetargu na sprzedaż mienia gminnego w
dniu 2011.08.24

Stęszew, dnia  24 sierpnia 2011 r.

I n f o r m a c j a o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 24 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, stanowiących działki ewidencyjne nr:  2025 o pow. 1.386 m2,   2026 o pow. 1.000 m2,  2027 o pow. 1.000 m2,    2028 o pow. 1.319 m2,   2029 o pow. 1.196 m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,     1677/1 o pow. 2.175 m2,  1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2

położone w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej,  ul. Żeglarskiej  i ul. Wierzbowej, 

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano:

1/ działkę nr 2026 o pow. 1.000 m2, położoną w Stęszewie przy ul Żeglarskiej,
cena wywoławcza netto wynosiła 127.010,-
liczba uczestników przetargu -2
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 132.090,-  ( brutto 162.470,70) ,

2/  działkę nr 2027 o pow. 1.000 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Żeglarskiej,
cena wywoławcza netto wynosiła 127.010,-
liczba uczestników przetargu -3
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 133.360,-  ( brutto 164.032,80) ,

3/ działkę nr 1677/1 o pow. 2.175 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Wierzbowej,
cena wywoławcza netto wynosiła 294.410,-
liczba uczestników przetargu -1
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 297.360,-  ( brutto 365.752,80),

Przetargi na sprzedaż działek 2025 o pow. 1.386 m2,   2028 o pow. 1.319 m2,   2029 o pow. 1.196 m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,      1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2  zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-08-25 11:33:00 | Data modyfikacji: 2011-08-25 11:36:16.
Data wprowadzenia: 2011-08-25 11:33:00
Data modyfikacji: 2011-08-25 11:36:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót