Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia  12 maja 2011 r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 12 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
- nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, stanowiących działki ewidencyjne nr:  2025 o pow. 1.386 m2,   2026 o pow. 1.000 m2,  2027 o pow. 1.000 m2,    2028 o pow. 1.319 m2,   2029 o pow. 1.196 m2,   2030   o  pow.  1.042  m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,     2032   o  pow. 1.000   m2, 1677/1 o pow. 2.175 m2,  1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2, 1677/7 o pow. 1.408 m2
położone w Stęszewie przy ul.Trzebawskiej,  ul. Żeglarskiej  i ul. Wierzbowej, 
- działki 714 o pow. 60 m2 położonej w Stęszewie przy ul.Prusa,
- lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 57,10 m2, położonego w Strykowie przy ul.Parkowej 7.

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano:

1/ działkę nr 2030 o pow. 1.042 m2, położoną w Stęszewie przy ulTrzebawskiej,
cena wywoławcza netto wynosiła 132.350,-
liczba uczestników przetargu -2
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 133.680,-  ( brutto 164.426,40) ,

2/  działkę nr 2032 o pow. 1.000 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Żeglarskiej,
cena wywoławcza netto wynosiła 127.010,-
liczba uczestników przetargu -1
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 128.280,-  ( brutto 157.784,40) ,

3/ działkę nr 1677/7 o pow. 1.408 m2, położoną w Stęszewie przy ul.Wierzbowej,
cena wywoławcza netto wynosiła 190.590,-
liczba uczestników przetargu -1
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 192.500,-  ( brutto 236.775),

4/ działkę nr 714 o pow. 60 m2, położoną w Stęszewie przy ul. Prusa,
cena wywoławcza netto wynosiła 7.155,-
liczba uczestników przetargu -1
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 7.235,-  ( brutto 8.899,05) ,

5/ lokal mieszkalny nr 6 o pow.  57,10 m2, położony w Strykowie przy ul Parkowej 7,
cena wywoławcza netto wynosiła 108.900,-
liczba uczestników przetargu -2
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 109.990,-  ,

Przetargi na sprzedaż działek 2025 o pow. 1.386 m2,   2026 o pow. 1.000 m2,  2027 o pow. 1.000 m2,    2028 o pow. 1.319 m2,   2029 o pow. 1.196 m2,   2031 o   pow.  1.483 m2,      1677/1 o pow. 2.175 m2,  1677/2 o pow. 1.704 m2,  1677/3 o pow. 1.513 m2, 1677/4 o pow. 1.393 m2,  1677/5 o pow.1.272 m2, 1677/6 o pow. 1.429 m2  zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-05-12 14:50:48 | Data modyfikacji: 2011-05-12 14:52:01.
Data wprowadzenia: 2011-05-12 14:50:48
Data modyfikacji: 2011-05-12 14:52:01
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót