Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia 24 lipca 2008r.

I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 24 lipca 2008 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod aktywizacje gospodarczą, położonych w Strykowie  oznaczonych geodezyjnie jako:
1/ działki nr 448/15, 448/19 KW 43035 i 448/14, 448/17 KW 33592 o łącznej pow. 10,3742 ha,
cena wywoławcza netto 2.710.000,- zł
liczba uczestników przetargu  –  1
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 2.737.100,- zł + pod.VAT 602.162,- zł

2/  działka nr 462/10 KW 33592, o pow. 3,4412 ha
cena wywoławcza netto  837.000,- zł
liczba uczestników przetargu  -  1
nieruchomość sprzedano za kwotę netto 845.370,- zł  +  pod.VAT 185.981,40 zł

3/ działka nr 612/4 o pow. 1,0001 ha, KW 49129, cena wywoławcza netto 863.000,- zł
4/ działka nr 612/7 o pow. 2,1543 ha, KW 43035, cena wywoławcza netto 1.622.000,- zł
5/ działka nr 612/8 o pow. 3,0000 ha, KW 43035, cena wywoławcza netto 2.259.000,- zł
6/ działka nr 451/7 o pow. 5,3431 ha, KW 43035, cena wywoławcza netto 3.067.000,0 zł .
Przetargi z poz. 3 – 6 zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-07-25 13:47:15 | Data modyfikacji: 2008-07-25 13:47:58.
Data wprowadzenia: 2008-07-25 13:47:15
Data modyfikacji: 2008-07-25 13:47:58
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót