Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Sprzedaż mienia gminnego

Stęszew, dnia 15 lutego 2008r.


I n f o r m a c j a
o wynikach przetargu na sprzedaż mienia gminnego

Dnia 15 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod aktywizacje gospodarczą, położonych w Strykowie  przy drodze krajowej nr 32 oznaczonych geodezyjnie jako działki:
1/ działka nr 612/4 o pow. 1,0001 ha, KW 49129, cena wywoławcza netto 863.000,- zł
2/ działka nr 612/7 o pow. 2,1543 ha, KW 43035, cena wywoławcza netto 1.622.000,- zł
3/ działka nr 612/8 o pow. 3,0000 ha, KW 43035, cena wywoławcza netto 2.259.000,- zł
4/ działka nr 451/7 o pow. 5,3431 ha, KW 43035, cena wywoławcza netto 3.067.000,0 zł .

Przetargi powyższe zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-02-18 12:46:18 | Data modyfikacji: 2008-02-18 12:48:15.
Data wprowadzenia: 2008-02-18 12:46:18
Data modyfikacji: 2008-02-18 12:48:15
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót