Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Sprzedaż mienia gminnego

I n f o r m a c j a


o wynikach przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego


 


Dnia 25 kwietnia 2007r. w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  przetargi ustne nieograniczone w wyniku których:


1) sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w Tomicach:


- działka nr 8/1 o pow. 2.660 m2, KW 48569, obręb geodezyjny Rybojedzko


cena wywoławcza  wynosiła 100.000,- zł


w przetargu wzięło udział 5 osób


cena osiągnięta w przetargu – 130.000- zł


 


2) wydzierżawiono teren o pow. 20 m2 położony w Stęszewie przy ul.Narutowicza


- działka nr 576/1


minimalny miesięczny czynsz dzierżawny netto wynosił 100,- zł


w przetargu wzięły udział 2 osoby


ustalony w wyniku przetargu miesięczny czynsz netto wynosi 200,- zł

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2007-05-11 12:38:58 | Data modyfikacji: 2007-05-11 12:43:20.
Data wprowadzenia: 2007-05-11 12:38:58
Data modyfikacji: 2007-05-11 12:43:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót