Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa ulicy Trzebawskiej w Stęszewie z
materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 08.10.2014 roku
IN 272.4.14.2014

Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ”
ul. Błażejewska 47b
62-036 Kórnik

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 07.10.2014 roku na przebudowę ulicy Trzebawskiej w Stęszewie
z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ”
Kórnik

Cena ofertowa brutto złotych: 1.091.489,24

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 20.10.2014 roku o godz. 10,00
pokój nr 8 w celu podpisania umowy.

Zestawienie i punktacja złożonych ofert.

1. Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „Smolgaz” 887.389,63 1.091.489,24
62-036 Kórnik ul. Błażejewska 47b
2. Roboty Brukarskie, Posadzkarskie, Ziemne 904.211,93 1.112.180,60
62-060 Stęszew ul. Narutowicza 32
3. INFRAKOM Sp. z o.o. 1.058.170,49 1.301.549,70
64-000 Kościan ul. F. Nowowiejskiego 4

Punktacja:
Oferta nr 1 100,00 pkt
Oferta nr 2 98,14 pkt
Oferta nr 3 83,86 pkt

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-10-13 09:31:16 | Data modyfikacji: 2014-10-13 09:33:10.
Data wprowadzenia: 2014-10-13 09:31:16
Data modyfikacji: 2014-10-13 09:33:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót