Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości
Łódź

Stęszew, dnia 01.10.2014 roku
IN 272.8.5.2014

Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych
„LEWANDA”
ul. Boleniowa 3
85-435 Bydgoszcz

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 30.09.2014 roku na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Łódź”
do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych
„LEWANDA”
Bydgoszcz

Cena ofertowa brutto złotych: 55.965,00

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 15.10.2014 roku o godz. 11,00
pokój nr 8 w celu podpisania umowy.

Zestawienie i punktacja złożonych ofert:

1. Grażyna Zygmanowska 70.000,00 86.100,00
60-254 Poznań ul. Hetmańska 5/3
2. Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKO – SOLAR” 95.000,00 116.850,00
60-668 Poznań os. Z .Starego 12A/2
3. Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych „LEWANDA” 45.500,00 55.965,00
85-435 Bydgoszcz ul. Boleniowa 3

Punktacja:
Oferta nr 1 65,00pkt
Oferta nr 2 47,89 pkt
Oferta nr 3 100,00 pkt

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-10-03 09:25:49 | Data modyfikacji: 2014-10-03 09:28:00.
Data wprowadzenia: 2014-10-03 09:25:49
Data modyfikacji: 2014-10-03 09:28:00
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót