Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont jezdni ul. Powstańców Wlkp. w Stęszewie
z materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 30.09.2014 roku
IN 272.4.13.2014


INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan


Zawiadomienie o wyborze oferty


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 30.09.2014 roku na remont jezdni ul. Powstańców Wlkp. w Stęszewie
z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

INFRAKOM Sp. z o.o.
Kościan

Cena ofertowa brutto złotych: 201.351,49

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 08.10.2014 roku o godz. 11.00
pokój nr 8 w celu podpisania umowy.

Zestawienie i punktacja złożonych ofert.

1. INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego
64-000 Kościan

Punktacja:
Oferta nr 1 100,00 pkt


Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:52:14 | Data modyfikacji: 2014-09-30 14:53:38.
Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:52:14
Data modyfikacji: 2014-09-30 14:53:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót