Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa istniejących sieci wodno –
kanalizacyjnych na terenie gminy Stęszew, w
miejscowości Modrze z materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 18.09.2014 roku
IN 272.3.3.2014

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Ogrzewczych
ul. B. Chrobrego 21
62-069 Stęszew

Zawiadomienie o wyborze oferty


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 11.09.2014 roku na przebudowę istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy Stęszew, w miejscowości Modrze z materiału Wykonawcy
do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych
Stęszew

Cena ofertowa brutto złotych: 225.355,48

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 02.10.2014 roku o godz. 10,00
pokój nr 8 w celu podpisania umowy.

Zestawienie i punktacja złożonych ofert.
1.Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych 225.355,48
62-060 Stęszew ul. B.Chrobrego 21
2.Zaklad Instalacji sanit. c.o. i gaz SMOLGAZ 230.000,00
62-036 Kórnik ul. Błażejewska 47b

Punktacja:
Oferta nr 1 100,00 pkt
Oferta nr 1 97,98 pkt

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 14:40:11 | Data modyfikacji: 2014-09-18 14:42:20.
Data wprowadzenia: 2014-09-18 14:40:11
Data modyfikacji: 2014-09-18 14:42:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót