Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont chodnika na ul. 28 Grudnia w Stęszewie z
materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 17.09.2014 roku
IN 272.5.4.2014

Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane
Budownictwa Ogólnego i Drogowego,
Usługi Pośrednictwa Finansowego
ul. Kościańska 46
62-060 Stęszew


Zawiadomienie o wyborze oferty


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 17.09.2014 roku na remont chodnika na ul. 28 Grudnia w Stęszewie
z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Zakład Remontowo Budowlany
Stęszew

Cena ofertowa brutto złotych: 45.009,49

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 29.09.2014 roku o godz. 10,00
pokój nr 8 w celu podpisania umowy.

Zestawienie i punktacja złożonych ofert.

1. Napierała – Bruk R. Dyba A.Napierała s.c. 53.766,08
62-060 Stęszew, Witobel ul. Folwarczna 31
2. Firma Usługowo Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka 76.792,20
62-200 Gniezno ul. Wodna 18
3. Zakład Remontowo Budowlany 45.009,49
62-060 Stęszew ul. Kościańska 46
4. „ORBUD” Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł 49.650,60
60-682 Poznań os. Bolesława Śmiałego 1/26
5. „GAWBRUK” Jacek Gawryś 64.232,42
26-415 Klwów, Kadź 29
Punktacja:
Oferta nr 1 83,71 pkt
Oferta nr 2 58,61 pkt
Oferta nr 3 100,00 pkt
Oferta nr 4 90,65 pkt
Oferta nr 5 70,07 pkt


Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 11:27:22 | Data modyfikacji: 2014-09-18 11:30:20.
Data wprowadzenia: 2014-09-18 11:27:22
Data modyfikacji: 2014-09-18 11:30:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót