Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu
specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Stęszewie

Stęszew, dnia 04.09.2014 roku
IN 272.11.1.2014

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
„bocar” Sp. z o.o.
Korwinów ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa

Zawiadomienie o wyborze oferty


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w dniu 04.09.2014 roku na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ
do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
„bocar” Sp. z o.o.
Korwinów ul. Okólna 15

Cena ofertowa brutto: 329.724,00 złote

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 16.09.2014 roku pokój nr 8
o godz.11.00 w celu podpisania umowy.

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:29:43 | Data modyfikacji: 2014-09-05 07:31:32.
Data wprowadzenia: 2014-09-05 07:29:43
Data modyfikacji: 2014-09-05 07:31:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót