Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg i ulic oraz wykonanie remontów
nawierzchni jezdni na terenie gminy Stęszew

Stęszew, dnia 25.07.2014 roku
IN 272.4.9.2014

Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane
Budownictwa Ogólnego i Drogowego,
Usługi Pośrednictwa Finansowego
ul. Kościańska 46
62-060 Stęszew

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w dniu 25.07.2014 roku na przebudowę dróg i ulic oraz wykonanie remontów nawierzchni jezdni
na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane
Budownictwa Ogólnego i Drogowego, Usługi Pośrednictwa Finansowego
Stęszew

Cena ofertowa brutto: 658.721,44 złotych

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 12.08.2014 roku pokój nr 8
o godz.11.00 w celu podpisania umowy.

Zestawienie złożonych ofert:

1. Zakład Remontowo Budowlany oraz Projektowanie i Nadzory Budowlane 658.721,44
Budownictwa Ogólnego i Drogowego, Usługi Pośrednictwa Finansowego
62-060 Stęszew ul. Kościańska 46
2. INFRAKOM Sp. z o.o.
64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4 694.359,92

Punktacja: 1 - 100,00 2 - 94,87

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-07-28 10:16:35.
Data wprowadzenia: 2014-07-28 10:16:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót