Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont dróg i ulic tłuczniem na terenie gminy
Stęszew z materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 17.07.2014 roku
IN 272.4.8.2014

TADOS Adamczak Sp. J.
ul. Prusa 16
62-060 Stęszew

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
w dniu 17.07.2014 roku na remont dróg i ulic tłuczniem na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

TADOS Adamczak Sp. J.
Stęszew

Cena ofertowa brutto: 608.299,40 złotych

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 04.08.2014 roku pokój nr 8
o godz. 11.00 w celu podpisania umowy.

Zestawienie złożonych ofert:

1. TADOS Adamczak Sp. J. 608.299,40
62-060 Stęszew ul. Prusa 16
2. INFRAKOM Sp. z o.o. 670.398,77
64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych 649.786,28
62-060 Stęszew ul. Bukowska 4
4. Firma Budowlano – Remontowo - Drogowa 1.251.163,29
62-200 Gniezno Os. K. Wielkiego 14A/1

Punktacja: 1 - 100,00 2 - 90,74 3 – 93,62 4 – 48,62

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-07-18 10:23:50 | Data modyfikacji: 2014-07-18 10:26:23.
Data wprowadzenia: 2014-07-18 10:23:50
Data modyfikacji: 2014-07-18 10:26:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót