Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Doposażenie terenów rekreacji w miejscowości
Witobel i Drożdżyce, gmina Stęszew (
urządzenia siłowni plenerowej )

Stęszew, dnia 20.06.2014 roku
IN 272.12.13.2014

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo – Handlowe „ZAMA”
Maciej Zagórski
Ul. Powstańców Wlkp 74
87-100 Toruń

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 17.06.2014 roku na doposażenie terenów rekreacji w miejscowości Witobel
i Drożdżyce, gmina Stęszew ( urządzenia siłowni plenerowej )
do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo – Handlowe „ZAMA”
Toruń

Cena ofertowa brutto złotych: 10.332,00

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 01.07.2014 roku pokój nr 8
w celu podpisania umowy.

Zestawienie i punktacja złożonych ofert:

1. „Magiczna Tęcza” 87-148 Łysonice, Papowo Toruńskie ul. Warszawska 26/4, cena: 13.530,00
2. Muller 55-520 Jelcz Laskowice Al. Młodych 40, cena: 12.542,81
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” 37-500 Jarosław ul. Kolaniki 19, cena: 12.915,00
4. Przedsiębiorstwo JotKEL 63-700 Krotoszyn ul. Wiejska 43, cena: 13.530,00
5. PPUH „ZAMA” 87-100 Toruń ul. Powstańców Wlkp. 74, cena: 10.332,00

nr oferty 1 2 3 4 5
liczba pkt ogółem 76,36 82,37 80,00 76,36 100,00


Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-22 10:56:47 | Data modyfikacji: 2014-06-22 11:03:04.
Data wprowadzenia: 2014-06-22 10:56:47
Data modyfikacji: 2014-06-22 11:03:04
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót