Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa ul. Podgórnej w Dębnie wraz z budową
kanalizacji deszczowej z materiału Wykonawcy

Stęszew, dnia 03.06.2014 roku
IN 272.4.6.2014

Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz
„SMOLGAZ”
Ul. Błażejewska 47b
62-036 Kórnik

Zawiadomienie o wyborze oferty

Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie w dniu 30.05.2014 roku na budowę ul. Podgórnej w Dębnie wraz z budową kanalizacji deszczowej z materiału Wykonawcy do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

Zakład Instalacji sanit. c.o. i gaz „SMOLGAZ”
Kórnik

Cena ofertowa brutto złotych: 834.360,19

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 20.06.2014 roku o godz. 10,00
pokój nr 8 w celu podpisania umowy.

Zestawienie i punktacja złożonych ofert.

1. Zakład Instalacji sanit. co. I gaz „SMOLGAZ” 834.360,19
62-036 Kórnik ul. Błażejewska 47b
2. INFRAKOM Sp. z o.o. 862.584,27
64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4
3. COLAS Polska S[p. z o.o. 990.059,67
62-070 Palędzie ul. Nowa 49
Punktacja:
Oferta nr 1 100,00 pkt
Oferta nr 2 96,73 pkt
Oferta nr 3 84,27 pkt

Otrzymują:
1.adresat.
2.tablica ogłoszeń: 03.06.2014 – 20.06.2014
4.strona internetowa,
5. a/a

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-04 07:14:45 | Data modyfikacji: 2014-06-04 07:16:55.
Data wprowadzenia: 2014-06-04 07:14:45
Data modyfikacji: 2014-06-04 07:16:55
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót