Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utrzymanie ciągłości dostępu do
szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go
przez okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w
związku z realizacją przedsięwzięcia pn:
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu
mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym


Stęszew, dnia 03.06.2014 roku
IN 272.12.8.2014

NETonSKY.pl
Piotr Janiak
Ul. Tomickiego 4
62-060 Stęszew

Dotyczy: Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez
okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na
utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez
okres od 01.07.2014 do 31.12.2016 roku, w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

do realizacji zamówienia wybrana została oferta:

NETonSKY.pl
Piotr Janiak
Stęszew

Cena ofertowa brutto złotych: 9.618,60

Proszę o przybycie do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w dniu 20.06.2014 roku pokój nr 8
w celu podpisania umowy.

Zestawienie złożonych ofert:

1. Czempin. Net
64-020 Czempin ul. 10-lecia RKS-u 19
2. OPEN WAY
62-710 Władysławów ul. Orla 28
3. WAWER
88-300 Mogilno ul. W. Witosa 5/16
4. NETonSKY.pl Piotr Janiak
62-060 Stęszew ul. Tomickiego 4

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:01:56 | Data modyfikacji: 2014-06-03 14:04:13.
Data wprowadzenia: 2014-06-03 14:01:56
Data modyfikacji: 2014-06-03 14:04:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót